Demo

December 2013

Välkommen till Trimble Feedback -tjänst (senare ”Trimble Feedback -tjänst”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”). Trimble Feedback -tjänst är avsedd för medborgare och övriga intressegrupper som kan ge feedback med positionsuppgift till tjänsteleverantörer inom ett område.

Vår datasekretess gäller de uppgifter som användare av vår tjänst ger. Vi säljer inte personliga uppgifter om användare till andra. Uppgifter som inte är personliga kan publiceras och vi rekommenderar att användare lämnar bort sådana uppgifter som kan anses vara personliga i kommentarer och bilder.

Vi samlar enbart sådana uppgifter som är nödvändiga för att lösa de ärenden som skickats till hantering. Dessa uppgifter består av:

Apparatens positionsuppgift används för att hitta en ansvarig organisation för feedback inom området. Positionen kopplas även till feedback för att den organisation som hanterar feedback kan senare kolla positionen. Om feedback inte skickas, sparas positionen inte.

Trimble Feedback -tjänst används som en kanal mellan användare och den organisation som hanterar feedback. De uppgifter som användare lämnar in kan sparas i Trimble Feedback -tjänst och senare av den organisation som mottagit feedback.

Den som använder Trimble Feedback -tjänst godkänner att alla uppgifter, inkluderande personliga uppgifter som lämnats in, kan användas av den organisation som mottagit feedback.

Om du har frågor angående denna datasekretess eller Trimble Feedback -tjänst, kontakta oss genom att skicka e-post till support.feedback_at_tekla.com.