Demo

Maj 2021

Välkommen till Trimble Feedback -tjänst (senare ”Trimble Feedback -tjänst”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”). Trimble Feedback -tjänst är avsedd för medborgare och övriga intressegrupper som kan ge feedback med position till tjänsteleverantörer inom ett område.

Vår datasekretess gäller de uppgifter som användare av vår tjänst ger. Vi säljer inte personliga uppgifter om användare till andra. Genom att lämna in din feedback ger du rätt att publicera feedback utom dina personliga uppgifter. Feedback publiceras inte automatiskt men uppgifter som anses vara personliga skall lämnas bort från kommentarer och bilder.

Vi samlar enbart sådana uppgifter som är nödvändiga för att handlägga de ärenden som lämnats in. Dessa uppgifter består av:

Positionen används för att hitta en ansvarig organisation för feedback inom området. Positionen kopplas även till feedback för att den organisation som handlägger feedback kan senare kolla positionen. Om feedback inte lämnas in, sparas positionen inte.

Trimble Feedback -tjänst används som en kanal mellan användare och den organisation som handlägger feedback. De uppgifter som användare lämnar in kan sparas i Trimble Feedback -tjänst och senare av den organisation som mottagit feedback.

Den som använder Trimble Feedback -tjänst godkänner att alla uppgifter, inkluderande personliga uppgifter som lämnats in, kan användas av den organisation som mottagit feedback.

Om du har frågor angående denna datasekretess eller Trimble Feedback -tjänst, kontakta oss genom att skicka e-post till support.feedback_at_trimble.com.